Herningsholm
 
Herningsholmskolen ligger i den østlige del af Herning by. Den har navn efter den nærliggende herregård Herningsholm og deler dette navn med både en å og en sø i området.

Herningsholmskolen består af to afdelinger, dels en distriktsskole med elever fra det omkringliggende skoledistrikt, dels en centerafdeling for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elever kommer fra Herning Kommune samt omkringliggende kommuner. I distriktsskolen går der i år ca. 700 elever og i centerafdelingen omkring 50 elever.

Vi tilstræber at få skolen til at fremtræde som en helhed. Alle elever deltager i de aktiviteter, som er fælles for hele skolen, f.eks. faguger, morgensamlinger, skolernes motionsdag samt årets sidste skoledag. Desuden holder de frikvarter sammen.

En del af skolens lærere underviser både i distriktsskolen og i centerafdelingen, hvilket yderligere styrker sammenknytningen mellem de to dele af skolen.