Herningsholmskolen arbejder for

  • at tilbyde eleverne på alle klassetrin en virkelighedsnær og fantasibefordrende undervisning af god faglig kvalitet.
  • at fremme det enkelte barns alsidige udvikling.
  • at inddrage kulturelle og oplevelsesmæssige aktiviteter i undervisningen.
  • at skabe tryghed og et godt samarbejdsklima for elever og lærere.
  • at skabe et godt skole/hjem-samarbejde.
  • at eleverne gennem aktiv medvirken lærer sig medansvar, medvirken, medbestemmelse og tolerance.
Glidebane
Glidebane